Foredragsholder

Klara Carlqvist, Fagspesialist sikkerhetsstyring, DNB

Hun har arbeidet med informasjonssikkerhet i grenselandet mellom IT og forretning i 12 år som konsulent i PwC og Transcendent Group. Har i disse årene utført revisjon og rådgivning hos mange selskaper i ulike størrelser og bransjer. I stort sliter de med mye av det samme når det gjelder informasjonssikkerhet og hun har alltid vært fascinert av dette. Hun er nå ansatt i konsernfunksjon for sikkerhetsstyring hos DNB.


Kort sammendrag av foredraget

Erfaringer fra arbeid som koordinator mellom konsernfunksjon for sikkerhet og bankens forretnings/støtte-områder. Fokus på organisering, ansvarsfordeling, type oppgaver, utfordringer og succéfaktorer. Dette er et foredrag om sikkerhetsledelse i praksis.