Foredragsholder

Jorid Bodin, seniorrådgiver OsloMet/ leder for sikresiden.no

Jorid Bodin har jobbet med informasjonssikkerhet siden 2001. Hun har vært prosjektleder for utvikling av graderte it-løsninger og jobbet som personvernombud og sikkerhetsleder i DSS. Hun har ledet arbeidet med styringssystem for sikkerhet og utvikling av beredskapsplanverk ved OsloMet. Hun har de siste to årene ledet arbeidet med utvikling, etablering og drift av sikresiden.no.

 

Kort sammendrag av foredraget

Sikresiden.no gir 400 000 studenter og ansatte en felles inngang til kort, visuell informasjon og opplæring innen sikkerhet og beredskap, inkludert informasjonssikkerhet og personvern. Universiteter og høgskoler har samarbeidet om å utvikle en mobiltilpasset innholdstjeneste, som brukes av alle universiteter og høgskoler i Norge. Vi vil dele våre erfaringer fra å samarbeide på tvers av sikkerhetsområder for å nå fram til den enkelte med hva man selv skal gjøre hvis noe skjer og hva man kan gjøre forebyggende. Vi vil blant annet vise en animasjon (6 min) om hva man kan gjøre i en livstruende voldssituasjon. Sikresiden.no legger grunnlaget for en felles sikkerhetskultur i kunnskapssektoren.