Foredragsholder

Jorid Bodin, Prosjektleder, Sikresiden.no

Kort sammendrag av foredraget

Universiteter og høgskoler samarbeider om sikresiden.no, som gir alle studenter og ansatte informasjon på mobilen om hva de kan gjøre for å forebygge uønskede hendelser og hva de skal gjøre hvis noe skjer. Er tilgjengelig for mer enn 350.000 studenter og ansatte ved norske universiteter og høgskoler.