Foredragsholder

Kjetil Korslien, Rådgiver, DIFI

Kjetil arbeider med å hjelpe offentlige virksomheter med å få god styring og kontroll på
informasjonssikkerheten. Han er også personvernombud i Difi. Kjetil har erfaring fra arbeid med
personvern og informasjonssikkerhet i Oslo kommune.

Kort sammendrag av foredraget

Alle snakker om, og ønsker seg, sterkere ledelsesforankring. Men hva mener vi egentlig når vi sier
det? Og hvordan kan du som fagperson gå fram for å bidra til dette?
I dette foredraget får du praktiske tips du kan bruke i hverdagen, og jeg går gjennom hvordan du kan
dra nytte av Difis veiledningsmateriell og andre hjelpemidler.