Foredragsholder

John Arild A. Johansen, CISO og Personvernombud – Gjensidige Bank

Omtale av firma og arbeidsoppgaver

John Arild har 25 års erfaring innen informasjonssikkerhet fra både offentlig og privat sektor, har vært Styreleder og mangeårig styremedlem av Norsk Informasjonssikkerhetsforum (ISF), styringsgruppeleder iNormen og jobber for tiden som CISO og personvernombud i Gjensidige Bank.

Kort sammendrag av foredraget

Foredragsholder er TV-seriefanatiker og har i større og større grad merket seg hvordan cybersikkerhet til stadighet får mer plass i bølgen med kvalitetsserier som formelig spyttes ut fra den amerikanske underholdningsmaskinen. Er dette en bra ting? Kan dette bidra til å bygge en bedre sikkerhetskultur? Er det «close to real life» eller totalt villedende – og dermed ødeleggende for det vi sikkerhetsfolk forsøker å få til?

Etter å ha tilbrakt utallige timer foran skjermen – og på grensen til  skilsmisse – fant foredragsholder ut at dette kan jo faktisk benyttes i jobbsammenheng. Eksempler og sammenligninger med «Old School Security» vil bli gitt. Håper vi kan dele en snau time sammen foran skjermen.