Foredragsholdere

Esten Hoel, Kvalitets- og sikkerhetssjef, Basefarm & Skandiabanken

Kort bio for foredragsholdere

Esten Hoel, Kvalitets- og sikkerhetssjef i Basefarm sitter i ledergruppen i Basefarm, en ledende driftsleverandør av komplekse, virksomhetskritiske IT-løsninger. Esten har tidligere jobbet med blant annet OL på Lillehammer, Gardermobanen og etableringen av sikkert mobilnett for jernbanen i Norge (GSM-R). Som Kvalitets- og sikkerhetssjef mener han at god sikkerhet blir definert gjennom policies og verktøy, men kun vil virke om organisasjon, mennesker og prosesser er med på laget. Lever etter mottoet "systematisk arbeid virker, alltid"

Kort sammendrag av foredraget

Skandiabanken har etablert seg som en heldigital bank, og viser veg inn i framtiden for en av verdens eldste tjenesteområder.

Sikkerhetsutfordringer har banker alltid hatt, men nå er det ikke brekkjern og skjærebrenner man må beskytte seg mot, men digitale trusler.

I utvikling og drift av en komplett bank på nett må selvsagt Skandiabanken selv gjøre sitt. Men de er også helt avhengige av et lite kobbel av leverandører, underleverandører og partnere. Det heter at ingenting er sterkere enn det svakeste leddet, og dette gjelder også i digitale verdikjeder. Hvordan sikrer så Skandiabanken at den totale sikkerheten på deres sluttprodukt er så god som kundene fortjener? Er den tradisjonelle modellen med en lang kravliste til sine leverandører, kontrasignert i avtalen, og underlagt bøter ved brudd på avtalte leveranser tilstrekkelig?

I dette foredraget vil Skandiabanken, og Basefarm som deres primære driftspartner, fortelle hvordan vår operative samhandling innenfor sikkerhetsområdet virker. Avtalen vi begge signerte i fjor er nemlig ikke tilstrekkelig for å sikre oss mot sikkerhetstrusler i framtiden. Her handler det om å jobbe sammen!