Foredragsholder

Kai Roer, CEO, CLTRe

Kort sammendrag av foredraget

Foredraget går i dybden på hvordan man utvikler og validerer et måleinstrument for å måle noe nytt. Foredraget beskriver hvorfor det er nødvendig med et slikt instrument, ser på ulike metoder for måling, og beskriver de prosessene vi har fulgt for å utvikle et reliabelt og valid instrument for måling av sikkerhetskultur.