Foredragsholder

Silje Grid Stakston, informasjonssikkerhetsansvarlig Bufetat senter for administrasjon og utvikling (BSA), seniorrådgiver

Omtale av foredragsholder

Security Diva, Sandefjordsjente, lidenskapelig seiler og svømmer. Cand.Scient fra UiO 1999, systemarbeid med hovedfagsoppgave «Elektronisk eiendomshandel».
Linkedin beskriver meg slik: Experienced Information Security Advisor with a demonstrated history of working in the government administration industry. Skilled in Technical Documentation, ITIL, Databases, IT Service Management, and IT Strategy. Strong protective services professional with a ITLED4230 - Ledelse av informasjonssikkerhet focused in IT Ledelse from Universitetet i Oslo (UiO).

Kort sammendrag av foredraget

Barne- ungdoms og familieetaten har i 2017 innført et nytt avvikshåndteringssystem for informasjonssikkerhet, TQM. I prosessen er også Difis veiledningsmateriell for internkontroll informasjonssikkerhet benyttet (Bufetat er en av pilotene på materiellet). Etter at Riksrevisjonen besøkte Bufetat høsten 2015, og Bufetat senere ble omtalt i Dokument 1, var det nødvendig å sette inn enda flere ressurser på vårt internkontrollarbeid rundt informasjonssikkerhet. Avvikshåndteringssystemet har hatt første prioritet, og er nå i drift i etaten.