Foredragsholder

Trond F. Sundby, CISO (Informasjonssikkerhetsansvarlig, DigIT).

Kort bio om foredragsholder

Jobbet innen IT i 22 år, siste 16 årene med sikkerhet. Er sertifisert CISSP, Certified Ethical Hacker (CEH), CISM, Certified Ethical Forensics Investigator (CHFI), Certified Network Defense Architect (CNDA), ISO27001 LI, ISO22301 Foundation, CCSE, CCSA, Certified Security Professional – Wireless hacking osv. Sitter i styringsgruppen for Norm for informasjonssikkerhet.

 

Kort sammendrag av foredraget

Foredraget tar for seg informasjonssikkerhet i ny styringsmodell i Bærum kommune og hvordan denne kan bidra til å gjøre kommunen i stand til å ivareta nye lovkrav, samt egne strategiske føringer.