Foredragsholder

Lars Preben Sørsdahl, Arkitekt / Utvikler / Pilot,

​Jobbet for Universitetets Senter for Informasjonsteknologi og deretter 8 år som konsulent før veien gikk videre til forsikringsbransjen. Hovedfokus har vært på design og implementasjon av sikkerhetsrelaterte løsninger, samt automatisering av deployment-systemer. På tampen av 2017, etter 6 år i Storebrand, ble deltidsprosjektet “Transponder Meldingsbok” en fulltidsjobb.

 

Kort sammendrag av foredraget

At personopplysninger på avveie ikke direkte har truet “liv og helse” kan ha vært en årsak til at IT-bransjen
gjennom flere år har blitt rammet av små og store “ulykker” uten at det har fått direkte konsekvenser for
bransjen. Med mengden personopplysninger, og det enorme antallet mennesker som potensielt kan rammes
av én enkelt hendelse, er det positivt at europeiske myndigheter nå foretar tiltak. GDPR begrenser hva man
kan gjøre med personopplysninger, men det er fortsatt langt igjen til de rammene som sikrer at flypassasjerer
kommer helskinnet frem til sitt reisemål.

Design, utvikling og drift av IT-systemer har mange likhetstrekk med en flyvning, og det mulig å både la seg
inspirere av flybransjen, samt også bli bedre forberedt på hva IT-bransjen har å vente i årene som kommer.
Hvordan kan vi forbedre sikkerheten til våre digitale passasjerer? I dette foredraget har jeg fokus på:
Planlegging, risikovurdering, prosedyrer, nødsituasjoner, rapportering, statlig tilsyn og havarikommisjon.