Foredragsholder

Ivar Aasgard, Consulting Senior Manager hos Sopra Steria

Omtale av foredragsholder

Ivar Aasgaard jobber som Consulting Senior Manager i Sopra Steria og er tjenesteansvarlig for sikkerhetsarkitektur. Han har over 30 års erfaring med informasjonssikkerhets- og IKT-arbeid og har jobbet innenfor sektorer som offentlig, bank, varehandel, transport/logistikk, shipping og romfart. Ivar jobber i dag mest med risikovurderinger, sikkerhetsarkitektur og ISMS. Ivar er utdannet siv.ing. i teleteknikk og innehar sertifiseringer som CISSP–ISSAP, SABSA Chartered Security Architect – Foundation, CISM, TOGAF v9 Certified og ISO 27001 PA.

Kort sammendrag av foredraget

Introduksjon til sikkerhetsarkitektur med hovedvekt på Sherwood Applied Business Security Architecture (SABSA). Fordeler med utarbeidelse av sikkerhetsarkitektur. Forholdet mellom sikkerhetsarkitektur og ISMS. Forholdet mellom SABSA og TOGAF. Arbeidsoppgaver for en sikkerhetsarkitekt. Hvordan organisere arbeidsoppgavene for arkitekter i prosjekter – med spesielt fokus på sikkerhetsarkitekten - for å sikre et konsistent løsningsdesign som oppfyller krav og etterlever lover og annet regelverk.