Foredragsholder

Bendik B. Mjaaland, Sikkerhetsarkitekt, Teleplan Globe AS

Bendik B. Mjaaland er sikkerhetsarkitekt og har jobbet som konsulent i åtte år, nå gjennom Teleplan Globe, tidligere gjennom Accenture. Skysikkerhet er satt høyt på agendaen hans, spesielt gjennom oppdraget for Lånekassen, men bred interesse for sikkerhetsfeltet har tatt Bendik høyt og lavt. For eksempel - mens han gjerne tar fatt på strategisk sikkerhetsarbeid, har han også en forkjærlighet for biometriske algoritmer, og en patent innen kryptografi for satellittkommunikasjon.

Kort sammendrag av foredraget

Når en infrastruktur flyttes til offentlig sky, er det mange spørsmål som må stilles. Ikke minst hvis man behandler personopplysninger for millioner av mennesker. Hva er risikoen? Hvilke mekanismer har vi tilgjengelig for å redusere den? Hva er en sikker nettverkssone i skysammenheng? Hvordan skal kabalen mellom infrastrukturtjenester (IaaS) og plattformtjenester (PaaS) legges?

Dette er et erfaringsforedrag om å flytte og bygge IT-infrastruktur i skyen, og sikre den. Offentlige virksomheter går normalt ikke i bresjen for skyplattformer, men Statens Lånekasse er nå fakkelbærer og går nettopp denne veien. Reisen starter med sikkerhetsmessige drivere for moderniseringen, går innom risikovurderinger, litt jus, og til teknisk testing og evaluering av konkrete produkter og sikkerhetsmekanismer i skyen. Vi har ikke funnet alle svarene, men erfaringen som er bygget opp føles obligatorisk å dele.