Foredragsholder

Lars Strand, Seniorrådgiver Cybersikkerhet, NSM.

Lars Strand er seniorrådgiver i avdeling for cybersikkerhet i NSM. Han har tidligere jobbet over ti år i det private næringsliv har en doktorgrad i informasjonssikkerhet fra Norsk Regnesentral og Universitetet i Oslo.

Kort sammendrag av foredraget

Det er en økende trend at norske offentlige og private virksomheter tjenesteutsetter hele eller deler av sin IKT-portefølje. Hva bør din virksomhet tenke igjennom før man tjenesteutsetter og trenger vi å bry oss noe om til hvilket land vi tjenesteutsetter til? Presentasjon av NSMs veileder for tjenesteutsetting.