Foredragsholder

Jon Even Rosengren, Sikkerhetskonsulent, Accenture

Omtale av foredragsholder

 Jon Even Rosengren har studert ved INSA Toulouse, i Sørvest-Frankrike, hvor han har en mastergrad innen teknisk kybernetikk og informasjonssikkerhet.Han har vært sikkerhetskonsulent i Accenture siden 2014, og jobber hovedsakelig som utvikler og arkitekt på integrasjonsprosjekt hvor han fokuserer på oppsett, bruk og videreutvikling av sikkerhets-gatewayer.

Kort sammendrag av foredraget

Hvordan mette et stadig økende behov for smidig integrasjon og økt sikkerhet, når man sitter med en kompleks arkitektur med flere legacy-systemer, legacy-sikkerhetsløsninger, samt dårlig interoperabilitet og gjenbrukbarhet av tjenester? Gjennom dette foredraget vil vi vise hvordan vi transformerte og forbedret SOA-plattformen til en stor kunde i offentlig sektor som forvalter hundrevis av web tjenester bygget på forskjellige plattformer og teknologier over lang tid, med ulike sikkerhetskrav og med mange og ofte ukjente«quick-fixes» for å løse interoperabilitet.

Vi vil dele erfaringer fra forskjellige deler av reisen og frem til i dag - fra en uoversiktlig punkt-til-punkt-løsning, via en flerlags tjenestebuss, til en løsning bygget på Service Gateway-mønsteret og hylleprogramvare for å lage en SOA-plattform som er både fleksibel,konfigurerbar, klientdrevet og posisjonert for fremtiden.

 

Etter foredraget vil man være bedre kjent med konsepter som Service Gateway-mønsteret, Security Token Service(STS), Tjenestekatalog/tjenesteregister, P*P (PEP, PAP,PDP, ++) og WS-* standarder (WS-Policy, WS-Addressing,WS-Trust).