Foredragsholder:
Jessica Långberg, Senior Consultant, EY

Bio:
Jessica er en utdannet jurist med spesialisering innen personvern og informasjonssikkerhet hos EY Advisory i Oslo. Hun har bred erfaring av arbeid med personvern, blant annet gjennom mange rådgivnings- og implementerings-oppdrag i tillegg til internrevisjoner av etterlevelse av personopplysningsloven.

Kort beskrivelse av foredraget:
Det er for tiden mye fokus på den nye personvernforordningen fra EU (GDPR) som trår i kraft i mai 2018. Men er det virkelig så mange nye krav som det gjerne fremstilles, og hvordan kan man i slike tilfeller håndtere de kravene? EY har jobbet med personvern i mange forskjellige virksomheter innenfor en rekke ulike sektorer. Dette foredraget vil adressere noen av de mest vesentlige problemstillingene i GDPR og forskjellige erfaringer vi har på hvordan de kan håndteres.