Foredragsholder

Hans Erling Stausland, Daglig leder, Semac

Omtale av foredragsholder

Hans Erling Stausland gikk ut av politiskolen i 1991, han har 10 års erfaring fra politiet og 17 års nasjonal og internasjonal erfaring fra sikkerhet- og beredskapsledelse. I dager han daglig leder i Semac  som leverer sikkerhet og beredskapstjenester til en rekke offentlige og private foredrag i Norge. Semac er en del av Nokas Group som er et av Nordens ledende sikkerhetskonsern med ca 8000 ansatte.

Kort sammendrag av foredraget

Foredraget tar for seg innsidetrusselen ut fra et bakgrunnssjekk perspektiv og Semac sin erfaring som leverandør av sikkerhet og beredskapstjenester til sine kunder. Foredraget baserer seg på statistikk fra flere tusen kontrollerte kandidater hvert år, konkrete saker Semac har jobbet med og fellestrekk i de sakene som har medført anslag eller forsøk på interne anslag mot deres kunder. En rekke av disse sakene er svært relevante ut fra et informasjonssikkerhets-perspektiv.