Foredragsholder

Jan Gunnar Broch, Seniorrådgiver, eHelse

Informasjon om foredragsholder

Jan Gunnar har tidligere jobbet som informasjonssikkerhetsleder i Sykehuset Innlandet, og leder nå sekretariatet for Norm for informasjonssikkerhet i Direktoratet for e-helse.

Kort om foredraget

Medisinsk-teknisk utstyr som pacemakere, MR-maskiner, ultralyd osv. blir IT-basert og koblet på nett. Det åpner opp for et nytt trusselbilde. Samtidig er mye av dette utstyr der det ikke bare er å installere siste sikkerhetspatch eller antivirus. Forvaltningen av utstyret er som regel også ofte organisatoriske adskilt fra IT og sikkerhet. Dette foredraget handler ikke så mye om hvordan standhaftige sikkerhetsfolk trengte inn på uberørte områder i systemjungelen, som det forteller en historie om hva man kan få til med engasjert samarbeid på tvers av fagdisipliner.