Foredragsholder

David Häger, Seniorrådgiver og Førsteamanuensis II

Omtale av foredragsholder

Daniel Häger er Seniorrådgiver og Førsteamanuensis ll innen risikostyring. David har over 10 års erfaring med risikostyring fra forskning og utvikling sat rådgivningsvirksomhet i ulike bransjer, herunder samferdsel, prosessindustri, bank, forsikring, bygg og anlegg og olje og gass. Han har omfattende praktisk erfaring med anvendelse av hele bredden av risikostyringsfaget, fra rammeverk og prosessr til metodikk og verktøy. De siste årene han han bl.a. brukt tid på å videreutvikle, tilpasse og anvende ny metodikk for risiko- og sårbarhetsvurderinger for flere næringer basert på forskningsfronten innen risikostyringsfaget.

Kort beskrivelse av foredraget

I dette foredraget presenteres ny metodikk for risiko- og sårbarhetsanalyse som bygger på forskningsfronten innen risikostyringsfaget. Metodikken ble utviklet i et forskingsprosjekt for banknæringen og er senere benyttet i en lang rekke ulike sammenhenger og næringer, bl.a. i forbindelse med risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til prosesser for design av ISMS på ISO 27001-nivå. Erfaringene viser at metodikken evner å skape engasjement og risikoforståelse i en grad vi ikke har sett tidligere.