Foredragsholder

Britt Eva Haaland, Juridisk seniorrådgiver hos DIFI

Omtale av foredragsholder

Britt Eva er jurist og jobber i statens kompetansemiljø for informasjonssikkerhet i Difi.

Kort sammendrag av foredraget

I nasjonal strategi for skytjenester er det bestemt at Difi skal veilede om anskaffelse av skytjenester. Hva er egentlig forskjellen på å anskaffe en skytjeneste og å outsource den samme tjenesten og hvilke spørsmål er viktig å stille seg i prosessen.