Foredragsholdere

Hans Christian Pretorius, Avdelingsdirektør

Are Søndenaa, Seniorrådgiver

Kort bio av foredragsholdere

Hans Christian Pretorius har erfaring fra IT-sikkerhet i offentlig og privat sektor, inkludert Politiet og Etterretningstjenesten. I privat sektor har han jobbet innen shipping og olje og gass, inkludert tre år i Midtøsten. Pretorius er utdannet ved Universitetet i Bergen og BI.

Are Søndenaa har mer enn 10 års arbeidserfaring innen IKT- og informasjonssikkerhet fra offentlig og privat sektor. Han har tidligere jobbet i Forsvaret med IKT-sikkerhet tilknyttet drift og utvikling og jobbet som konsulent de siste 5 årene før han begynte i Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Kort beskrivelse av foredraget

Er det mulig for Nasjonal sikkerhetsmyndighet å gjenbruke sin egen (og andres) kunnskap om hvordan sikre IKT-systemer, gjennom verdiøkning av anerkjente standarder for informasjonssikkerhet?

NSM etablerer et helhetlig og systematisk sett med de viktigste tiltak for sikring av samfunnsviktige IKT-løsninger, gjennom det vi har kalt grunnprinsipper for IKT-sikkerhet. Grunnprinsippene legger til rette for gjenbruk i, og på tvers av, ulike sektorer ved å bygge på etablerte internasjonale standarder. Tiltakene prioriteres basert på NSMs og andre relevante miljøers kunnskap og erfaring og er sett opp mot etablerte standarder og relevante lovverk. I denne presentasjonen vil vi vise den første tiltakspakken som er utarbeidet. Områder som vil omtales inkluderer drift og forvaltning, tjenesteutsetting, kommunikasjonssikkerhet, logging og hendelseshåndtering.