GeoQuest gjennomføres ute og bygges opp med poster som plasseres ut i et geografisk område. Postene inneholder praktiske og teoretiske oppgaver. Deltagerne bruker sine egne smarttelefoner eller nettbrett for å finne frem til poster og motta oppgaver.