21.05.2014

Generalforsamling og medlemsmøte ble avholdt hos Meteorologisk institutt 29. februar. Tema for medlemsmøtet var "etablering av sikkerhetsovervåking".

Underlaget til generalforsamlingen er lagt ut her (krever innlogging). Det nye styret finner du her. Protokollen vil bli lagt ut så snart den er underskrevet.

Tema for medlemsmøtet var "etablering av sikkerhetsovervåking". Lars Kenneth Knutsen (NAV) & Christian Kjønsvik (PwC) delte av sine erfaringer fra et implementeringsprosjekt for å innføre sikkerhetsmonitorering i NAV, Trygve Aasheim (DNB) fortalte om erfaringer fra det å etablere interne team for monitorering av sikkerhetshendelser og Tommi Pohjaniemi (Combitech AS) presenterte sine betraktninger rundt hvilke ingredienser, og hva som skal til for å etablere en enkel, men tilstrekkelig sikkerhetsovervåkning, gitt man har få ressurser.

Ståle Skramstad fra Meteorologisk institutt gav oss så en spennende omvisning i datasenteret deres.

ISF retter en stor takk til Ståle Skramstad og hans medarbeidere som lånte oss lokaler, stod for bevertning/fasiliteter og bidro til at arrangementet ble vellykket.