Svarfrist er 6.april 2018 og forslag kan sendes til cfp@isf.no

ISF Høstkonferansen er et av Norges største sikkerhetsfaglige arrangement og spenner over hele fagområdet informasjonssikkerhet. Deltakerne representerer sikkerhetseliten innen offentlig forvaltning og private virksomheter. Konferansen består av plenumsforedrag, parallellsesjoner og workshops.

Foredrag

ISF skal bidra til erfaringsutveksling innen fagområdet informasjonssikkerhet så vi ønsker bidrag fra hele området, både teoretiske og praktiske tilnærminger, men ikke rene produkt- eller tjenestepresentasjoner. Erfaringsforedrag er alltid meget populært. Send gjerne også innspill på andre foredragsholdere som du vet har noe å bidra med så vil ISF-styret ta kontakt.

Workshops

Faglige workshops gjennomføres på konferansens første dag. Maksimal varighet er 3,5 timer. Ønsker du å gjennomføre workshop trenger vi å vite antall kursholdere, maksimalt antall deltagere, størrelse på rom og behov for utstyr.

Bidragsytere deltar gratis på hele konferansen.

Send inn en kort beskrivelse av ditt forslag til cfp@isf.no innen 6. april 2018. Marker tydelig om forslaget gjelder foredrag eller workshop.

11.03.2018