Norsk Informasjonssikkerhetsforum ISF inviterer medlems­virksomheter og ikke-medlemmer til å være bidragsytere på ISFs årlige Høstkonferanse, som foredragsholder, arrangør av workshops eller fasilitator av rundeborddiskusjoner. Konferansen finner sted på Sundvolden Hotel fra mandag 28. til onsdag 30. august 2017.

 

Svarfrist 21.april 2017
Send forslag til cfp@isf.no

09.03.2017

ISF Høstkonferansen er et av Norges største sikkerhetsfaglige arrangement og spenner over hele fagområdet informasjonssikkerhet. Deltakerne representerer sikkerhetseliten innen offentlig forvaltning og private virksomheter. Konferansen består av plenumsforedrag, parallellsesjoner, workshops og rundeborddiskusjoner.

Foredrag
ISF skal bidra til erfaringsutveksling innen fagområdet informasjonssikkerhet så vi ønsker bidrag fra hele området, både teoretiske og praktiske tilnærminger - dog ikke rene produkt- eller tjenestepresentasjoner. Erfaringsforedrag er alltid meget populært. Send gjerne også innspill på andre foredragsholdere som du vet har noe å bidra med så vil ISF-styret ta kontakt.

Workshops
Faglige workshops avholdes på konferansens første dag. Maksimal varighet er 3,5 time.

Rundeborddiskusjoner
I 2015 og 2016 arrangerte vi rundeborddiskusjoner i lunsjen med gode tilbakemeldinger. Dette er et spesielt godt tilbud til nye deltakere som ikke har et stort personlig nettverk. Vi ønsker å videreføre dette opplegget, og ber om forslag til tema for rundeborddiskusjoner, og om du selv ønsker å fasilitere dette.

Bidragsytere deltar gratis på hele konferansen.

Send inn en kort beskrivelse av ditt forslag til cfp@isf.no innen 21. april 2017. Marker tydelig om forslaget gjelder foredrag, workshop eller rundeborddiskusjon.