Norsk Informasjonssikkerhetsforum ISF inviterer medlems­virksomheter og ikke-medlemmer til å være bidragsytere på ISFs årlige Høstkonferanse, som foredragsholder, arrangør av workshops eller fasilitator av rundeborddiskusjoner. Konferansen finner sted på Sundvolden Hotel fra mandag 29. til onsdag 31. august 2016.

15.04.2016

ISF Høstkonferansen er et av Norges største sikkerhetsfaglige arrangement og spenner over hele fagområdet informasjonssikkerhet. Deltakerne representerer sikkerhetseliten innen offentlig forvaltning og private virksomheter. Konferansen består av plenumsforedrag, parallellsesjoner, workshops og rundeborddiskusjoner.

 

Foredrag

ISF skal bidra til erfaringsutveksling innen fagområdet informasjonssikkerhet så vi ønsker bidrag fra hele området, både teoretiske og praktiske tilnærminger - dog ikke rene produktpresentasjoner. Erfaringsforedrag er alltid meget populært. Send gjerne også innspill på andre foredragsholdere som du vet har noe å bidra med så vil ISF-styret ta kontakt.

 

Workshops

Faglige miniseminarer eller workshops avholdes på konferansens første dag. Maksimal varighet er 3,5 time.

 

Rundeborddiskusjoner

I 2015 arrangerte vi for første gang rundeborddiskusjoner i lunsjen med svært gode tilbakemeldinger. Vi ønsker derfor å tilby dette også i år, og ønsker forslag til tema for rundeborddiskusjoner, og om du selv ønsker å fasilitere dette.

 

Bidragsytere deltar gratis på hele konferansen.

 

Send inn en kort beskrivelse av ditt forslag til cfp@isf.no innen 6. mai 2016.

Marker tydelig om forslaget gjelder foredrag, workshop/miniseminar eller rundeborddiskusjon.