17.08.2014

Som et ledd i å profilere og å gjøre ISF bedre kjent i bransjen og blant den øvrige leser, har vi utgitt et 20 siders avismagasin distribuert sammen med Dagens Næringsliv.

Som et ledd i å profilere og å gjøre ISF bedre kjent i bransjen og blant den øvrige leser, har vi utgitt et 20 siders avismagasin distribuert sammen med Dagens Næringsliv.