Oversikt over kommende ISF-møter i 2017. Sett av tiden i kalenderen allerede nå.

27.01.2017

Nedenfor er en oversikt over planlagte ISF-møter i 2017.

  • onsdag 8. februar, felles medlemsmøte med ISACA og dataforeningen i Trondheim
  • onsdag 22. februar, felles medlemsmøte med ISACA og dataforeningen i Bergen
  • onsdag 8. mars, generalforsamling og medlemsmøte
  • onsdag 26. april, vårmøte
  • onsdag 7. juni, sommermøte
  • mandag 28. - onsdag 30. august, Høstkonferansen
  • onsdag 29. november, julebord og medlemsmøte