Få en oversikt over kommende ISF-møter i 2018 og sett av tiden i kalenderen allerede nå.

06.12.2017

Planlagte ISF-møter i 2018

  • Torsdag 15. februar 2018, felles medlemsmøte i Trondheim
  • Onsdag 7. mars 2018, generalforsamling og medlemsmøte
  • Onsdag 18. april 2018, vårmøte
  • Onsdag 25. april 2018, felles medlemsmøte i Bergen
  • Onsdag 6. juni 2018, sommermøte
  • 27. august - 29. august 2018, Høstkonferansen 2018
  • Onsdag 21. november 2018, julebord og medlemsmøte