Oversikt over kommende ISF-møter i 2017 og 2018. Sett av tiden i kalenderen allerede nå.

23.05.2017

Nedenfor er en oversikt over planlagte ISF-møter i 2017 og 2018.

  • Mandag 28. - onsdag 30. august 2017, Høstkonferansen
  • Onsdag 13. september 2017, felles medlemsmøte med ISACA og dataforeningen i Bergen
  • Onsdag 8. november 2017, felles medlemsmøte med ISACA og dataforeningen i Trondheim
  • Onsdag 29. november 2017, julebord og medlemsmøte
  • Onsdag 7. mars 2018, generalforsamling og medlemsmøte
  • Onsdag 18. april 2018, vårmøte
  • Onsdag 6. juni 2018, sommermøte
  • Onsdag 21. november 2018, julebord og medlemsmøte