ISF samarbeider med andre foreninger for å gi medlemmene et tilbud også i de deler av landet hvor vi ikke arrangerer egne medlemsmøter og konferanser. Den 14. oktober blir det igjen felles medlemsmøte med ISACA og Dataforeningen i Trondheim. Vi har et spennende faglig program fra kl.15  til kl.18. Etter det faglige programmet blir det servering og sosialisering.

28.09.2015

Kantega er vertskap for møtet. Adressen er: Bassengbakken 4 , 7042 Trondheim (5. etasje)

Meld deg på her.

Program

14:30 Velkommen og registrering

15:00 Nytt fra ISACA, Dataforeningen og ISF

15:15 Hacking av fly - Per Håkon Meland, seniorforsker, SINTEF
SINTEF deltar i den europeiske utviklingen av neste generasjons sikker kommunikasjonsløsning for fly, som skal blant annet hindre at fly utsettes for cyberangrep fra bakken, andre fly og fra passasjerene i flyet. Vi ønsker å dele erfaringer med utvikling av  PKI-delen av dette systemet, hvilke trusler som er mest gjeldende og de begrensningene som gjelder innenfor et domene som tradisjonelt sett har hatt et større safety-fokus framfor sikkerhet.

16:00 Kaffepause

16:15 Realistiske øvelser i riktige team - Maria Bartnes Line, IT-sikkerhetsleder, NTNU/SINTEF
Maria vil si noe om hva det er som påvirker en organisasjons evne, vilje og muligheter til å håndtere IT-sikkerhetshendelser, og hvilke utfordringer som ligger der. Hvordan man bør sette sammen riktig team for både en øvelse og en hendelse, ideer til hvordan en øvelse kan organiseres i praksis, samt viktigheten av å ´lære å lære´. Selv om jeg bare studerte kraftbransjen i PhD-prosjektet mitt, vil jeg likevel påstå at mine funn er relevante for mange ulike typer organisasjoner.

17:00 Kaffepause

17:15 Fra hendelse til henleggelse - Jostein Jensen, Sikkerhetsansvarlig, Lånekassen
I midten av januar 2015 ble Lånekassen rammet av viruset CTB-locker. To medarbeidere klikket på et vedlegg i en e-post som viste seg å være alt annet enn harmløst. Store deler av det administrative filsystemet ble kryptert, og gjerningspersonene krevde løsepenger for å gi oss tilbake kontrollen over filene. Kriminelle handlinger ligger bak. Lånekassen politianmeldte saken. Vi ønsket å belyse et stort samfunnsproblem og redusere mørketallene for innrapporterte sikkerhetshendelser. Politiet henla saken.  I dette foredraget forteller Lånekassen om hendelsen og deler noen erfaringer rundt politianmeldelsen og tiden etter.

18:00 Nettverksbygging og bevertning