18.05.2014

Tema for medlemsmøtet er "etablering av sikkerhetsovervåking" og stedet blir Meteorologisk institutt hvor vi også skal få en omvisning i datasenteret.

Medlemsmøtet er fulltegnet. Kontakt isf@isf.no om du ønsker å stå på venteliste. Det er fremdeles noen ledige plasser på selve generalforsamlingen (14:30-15:45). Så om du ønsker deltakelse bare på generalforsamlingen, oppgi dette i mailen.

Underlaget til generalforsamlingen er lagt ut her (krever innlogging).

Tema for medlemsmøtet har vi kalt "etablering av sikkerhetsovervåking", hvor vi setter fokus på hvordan bedrifter kan etablere sin egen form for sikkerhetsovervåking i driftsorganisasjonen. Spørsmål vi ønsker å få svar på ting som f.eks; Hvilke nyhetskilder bør man følge med på? Hvilke verktøyer bør man ta i bruk (fokus på kostnader og enkelhet)? Hvilke kompetanse bør man gi medarbeiderne? Hvordan bør rapportering foregå? Hvordan bør de daglige rutinene være (gitt at man har masse annet som skal gjøres også)?

Etter foredragene vil det bli en omvisning i Meteorologisk institutt sitt nye datasenter i underetasjen.

Merk at det bare er plass til 75 deltakere.

Adressen for møtet er Meteorologisk institutt, Henrik Mohns plass 1 (veibeskrivelse og kart). Bygget heter Tallhall (se bilde nedenfor). Det anbefales å benytte offentlig transport da det vil være vanskelig å finne parkering.

Generalforsamling og medlemsmøte 29. feb

Tidsplan
14:00-14:30 Registrering til generalforsamling

14:30-15:45 ISF Generalforsamling 2012

15:30-16:00 Registrering til medlemsmøte

15:45-16:00 Pause

16:00-16:15 Velkommen v/ISF + info om bygget v/Ståle Skramstad (MET)

16:15-17:00 "Et felles rammeverk for sikkerhetsmonitorering og internkontroll" - Lars Kenneth Knutsen (NAV) & Christian Kjønsvik (PwC) deler erfaringer fra et implementeringsprosjekt for å innføre sikkerhetsmonitorering i NAV; hva som trigget prosjektet, utfordringer underveis og hvilke valg som ble gjort for å etablere nye roller og kontroller.

17:00-17:15 Pause

17:15-18:00 "Sikkerhetsmonitorering – er selvgjort det samme som velgjort?" - Trygve Aasheim (DNB) forteller om erfaringer fra å etablere interne team for monitorering av sikkerhetshendelser. Han vil i tillegg dele sine betraktinger i forhold til styrker og svakheter ved å få eksterne selskaper til å gjøre samme jobben.

18:00-18:15 Pause

18:15-19:00 "Sikkerhetsovervåkning - enkelt, men tilstrekkelig?" - Tommi Pohjaniemi (Combitech AS) presenterer sine betraktninger rundt hvilke ingredienser, og hva som skal til for å etablere en enkel, men tilstrekkelig sikkerhetsovervåkning, gitt man har få ressurser.

Ca. 19:00 Omvisning i datasenteret

Ca. 19:30 Middag, sosialt samvær og nettverksbygging