Det er tid for årets generalforsamling. Forslag som ønskes behandlet av generalforsamlingen må være mottatt av styret senest 14 dager før generalforsamlingen. Tema for påfølgende medlemsmøtet er ”Sikkerhet i mobile plattformer”.

19.06.2014

Stedet er Bjørvika Konferansesenter, Oslo Atrium, Dronning Eufemias gate 6, Oslo.

Underlaget til generalforsamlingen er å finne her (krever innlogging). Se forøvrig vedtektene. Forslag som ønskes behandlet av generalforsamlingen, inkludert forslag til endring av kontingent, serviceavgift, vedtekter eller retningslinjer, må være mottatt av styret senest 14 dager før generalforsamlingen.

Etter generalforsamlingen blir det medlemsmøte med temaet "Sikkerhet i mobile plattformer". Mye av vår daglige databehandling er flyttet til mobile plattformer som i dag innehar samme funksjon og kapasitet som en PC hadde for kun få år siden. Utviklingen går i den retning at vi snart håndterer hele vårt digitale liv på denne plattformen. Men hvor sikre er vi egentlig? Når alt fra e-post, virksomhetens dokumenter, sosiale medier, netthandel og dialog med fastlegen går via smarttelefoner og nettbrett? Vår «mobilisering» av databruken har bidratt til en endret angrepsstruktur de siste årene. ISF belyser på medlemsmøtet dette trusselbildet fra forskjellige vinkler.

Tidsplan
14:00-14:30 Registrering til generalforsamling

14:30-15:45 ISF Generalforsamling 2014

15:30-16:00 Registrering til medlemsmøte

16:00-16:15 Velkommen v/ISF

16:15-17:00 Det tekniske trusselbildet v/Bjørn Søland, Promon

17:00-17:15 Kaffepause

17:15-18:00 How to Make Cyber Security Part of a Company's DNA? v/Ulf Feger, Cyber Security Officer, Huawei Germany

18:00-18:15 Kaffepause

18:15-19:00 Evaluering av mobile enheter. Er noe sikrere enn det andre? v/ Andreas Hegna, Deloitte

Ca. 19:30 Middag, sosialt samvær og nettverksbygging på restaurant Argent i Operaen (ikke Hotell Opera, men selveste Operaen!).

Påmelding
Det er fullt. Ta kontakt med oss på isf@isf.no om du ønsker å stå på venteliste