Foredragsholder

Jo Røislien er en norsk matematiker, foredragsholder, skribent og programleder på TV. Han er professor i medisinsk statistikk ved Universitetet i Stavanger, og forsker blant annet innenfor medisin- og helsefag.

Kort sammendrag av foredraget

Spennende og originalt foredrag om populærvitenskap, matematikk, statistikk og formidling.