Foredragsholdere

Kjetil Nilsen, direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).
Hans Christian Pretorius, avdelingsdirektør i avdeling for IKT-sikkerhet i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).

Omtale av foredragsholdere

 

Kjetil Nilsen er direktør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Han er befals- og politiutdannet, jurist fra Universitetet i Oslo, har en Master of Management fra BI, og NATO Defence College. Nilsen har mer enn 25 års bakgrunn fra Politiet, blant annet fra lederstillinger i Asker og Bærum politidistrikt, Politidirektoratet og Politiets sikkerhetstjeneste, i tillegg til internasjonale operasjoner.

Hans Christian Pretorius er avdelingsdirektør i avdeling for IKT-sikkerhet i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Han har erfaring fra IT-sikkerhet i offentlig og privat sektor, inkludert Politiet og Etterretningstjenesten. I privat sektor har han jobbet innen shipping og olje og gass, inkludert tre år i Midtøsten. Pretorius er utdannet ved Universitetet i Bergen, BI og Forsvarets høgskole.