Foredragsholder

Elise Anonby Olsvik, Seniorrådgiver i Avdeling for Analyse og nasjonal beredskap, Enhet for Beredskap og krisehåndtering

Omtale av foredragsholder

Jobbet flere år innen forskning og utredning på samfunnssikkerhet og har en doktorgrad i Samfunnssikkerhet og risikostyring. Jobber nå som seniorrådgiver i Enhet for Beredskap og krisehåndtering og spesielt med nasjonale øvelser og evaluering og oppfølging av disse. Sitter i sekretariatet for Nasjonalt Øvelses- og Evalueringsforum som har spesielt mandat for å følge opp funn etter hendelser og øvelser i samarbeid mellom offentlige myndigheter og private aktører.

Kort sammendrag av foredraget

IKT16 er den første store nasjonale IKT-øvelsen siden 2008. Siden da har både teknologien og risikobildet forandret seg. DSB fikk i 2015 i oppdrag av Justis- og beredskapsdepartementet å planlegge, gjennomføre og evaluere Norges sivil-nasjonale øvelse (SNØ) i 2016 med et scenario der Norge ble utsatt for flere store IKT-angrep. Formålet med øvelsen var å sette Norge bedre i stand til å håndtere et større IKT-angrep som rammer på tvers av sektorer. Den 29-30 november, 2016, ble øvelsen avholdt med over 50 sivile, militære og private aktører som deltakere. Foredraget tar for seg hvordan planlegging og evaluering av IKT16 ble gjennomført. I tillegg vil foredraget se nærmere på overordnede funn og hvordan disse skal følges opp i etterkant av evalueringen.