Foredragsholder

Hanne Tangen Nilsen, Sikkerhetsdirektør, Telenor Norge

Chief Security Officer i Telenor Norge siden 2011. Erfaring fra ulike lederstillinger innen salg, marked, it og teknologi i Telenor.
Ansvarlig for Sikkerhet, Personvern og risikostyring for mobil, fastnett og bredbåndsvirksomheten til Telenor Norge.
Utdannet; EDB Ingeniør Oslo Ingeniørhøgskole, Bedriftsøkonom fra Handelshøyskolen BI, Sjefskurs ved Forsvarets Høyskole i 2013.

 

Kort sammendrag av foredraget

Omhandler hvordan Telenor arbeider med sikkerhet, risikostyring og beredskap, herunder i nasjonal kontekst.