Foredragsholder

Bjørn Erik Thon, Direktør for Datatilsynet

Bjørn Erik Thon har vært direktør i Datatilsynet siden august 2010. Han har vært særlig opptatt av hvordan personvern og teknologi kan spille sammen. Thon har vært forbrukerombud i ti år, dommerfullmektig, advokatfullmektig, og politisk rådgiver i Justisdepartementet. Han har også hatt en rekke tillitsverv i Oslo Venstre, bl.a. nestleder i Oslo Venstre og valgkampleder i Oslo.

Kort sammendrag av foredraget

2018 var året da personvernforordningen (GDPR) trådte i kraft, og vi var vitne til noen av de største personvernskandalene i historien. I dette foredraget får vi en kort gjennomgang av de viktigste personvernsakene de siste året, men enda viktigere: Hva har skjedd etter at regelverket trådt i kraft? Hvilke saker har Datatilsynet behandlet? Hvilke spørsmål går igjen? Og hvordan fungerer egentlig det europeiske samarbeidet?