Foredragsholder
Sebastian Stein, nødhjelpskoordinator i Leger Uten Grenser

Bio
Sebastian Stein har ledet nødhjelpsprosjekter for Leger Uten Grenser blant annet under ebolautbruddet i Vest-Afrika, i Irak og Syria under borgerkrigen og store redningsoperasjoner på havet. Han deler erfaringer fra vellykket og mindre vellykket ledelse i felt, og hvilke verktøy som benyttes i forberedelse, håntering og læring fra en krise.

Beskrivelse av foredraget

  • Sebastian snakker om hva som er viktig å tenke på når «the shit hits the fan» og hvordan man kan være en så god leder som mulig.
  • Han inkluderer alt fra forberedelser på kriser, hvordan man agerer under en krise og hva man gjør etterpå både som enkeltperson og team. Sebastian benytter egenopplevde eksempler fra Leger Uten Grenser-oppdrag på Middelhavet og i krigssituasjoner i Syria og Sør-Sudan.