Foredragsholder

Bente Hoff, Leder Strategisk Cybersikkerhet, NSM.

Bente Hoff leder Strategisk Cybersikkerhet i Nasjonal sikkerhetsmyndighet. Hun har over enn tjue års erfaring med digitalisering i både privat og offentlig sektor. Hun er sivilingeniør fra NTH og har en mastergrad i teknologiledelse.

 

Beskrivelse av foredraget

NSM presenterer dagens digitale risikobilde og sentrale beskyttelsestiltak.