Som et ledd i å profilere og å gjøre ISF bedre kjent i bransjen og blant den øvrige leser, jobber vi for tiden med et 20 siders avismagasin som skal distribueres sammen med Dagens Næringsliv i august i år. Dette vil nå over 300,000 lesere. Vi vil også trykke opp et større ekstraopplag av bilaget som skal distribueres under høstkonferansen i september, samt til alle våre medlemmer

28.06.2014

Avismagasinet vil ha 10 sider tekst med fokus på de ulike fokusområdene ISF jobber med og 10 sider som er satt av til samarbeidspartnere til deltagelse som annonsør. I den anledning vil vi gjerne invitere våre medlemmers virksomheter til å bidra med innhold. Dere får som annonsør en god mulighet til å profilere dere, og vise at dere støtter sikkerhetsarbeidet og ISF aktivt. Dere velger selv vinkling og hvilken type annonse dere ønsker, men vi anbefaler å ha en annonse i artikkelform – gjerne med bilder/grafiske elementer. Med en mer redaksjonell artikkel er det mulig å gå litt dypere inn i budskapet dere vil nå leseren med. C media kan være behjelpelig med produksjon av tekst og layout (dog mot et lite produksjonstillegg).

De viktigste sakene vi i ISF vil belyse er som følger:

1. Forside: Hovedoppslag – Norsk Informasjonssikkerhetsforum ISF 20 år!
2. Leder v/styreformann Lillian Røstad
3. Presentasjon av ISF. Formål, aktiviteter, styret, mm
4. 20 års historie – Et tilbakeblikk fra mangeårig formann, John A. Johansen
5. Jubileumskonferansen – komplett program med presentasjon av keynotes
6. Informasjon fra myndighetene (NorSIS, NSM, NSR, PST, Kripos, mm)
7. Intervjuer og suksesshistorier fra sikkerhetsarbeid i norske virksomheter

Bilaget vil bli produsert i samarbeid med C Media AS som har lang erfaring med utgivelser av slike bilag. (Ett eksempel er NorSIS’ «STOPP-tenk-klikk» fra 2013) C Media står for teknisk tilrettelegging av bilaget, og kan også, om det er ønskelig, bistå i utformingen av grafiske - og redaksjonelle annonser. Are Jerstad, are@cmedia.no, tlf: 92612353, fra C Media kan kontaktes for informasjon om prosjektet, annonsetyper og priser.

Vi håper flere av våre medlemmer ønsker å bruke denne muligheten til profilering, og samtidig gjøre bilaget til en spennende og informativ trykksak som skal skape økt interesse og entusiasme for sikkerhetsarbeidet i Norske virksomheter!