Denne gangen skal vi se litt nærmere på forskjellene mellom 2005-versjonen og 2013-versjonen av ISO 27001/27002. Vi skal også få høre om et relevant ISO-veiledningsmateriale. Stedet for dette møtet blir Olympen (Grønlandsleiret 15).

29.06.2014

Vi møtes i Olympens lokaler i 3dje, Grønlandsleiret 15, 0190 Oslo.

Tidsplanen blir som følger;

15:30 Registrering

16:00 "Velkommen"

16:15 "ISO/IEC 27001 og 27002 er publisert i nye utgaver – hva er nytt?" v/Rune Ask (Veriscan Security)

17:15 Pause

17:35 "Avmystifisere styringssystem for informasjonssikkerhet - et veiledningsmateriell" v/Jan Sørgård (Difi)

18:45 Aperitif, middag, nettverksbygging og sosialt samvær

Det er maks plass til 90 personer til middag