I år vil ISF for første gang gjennomføre en medlemsundersøkelse. Målet med undersøkelsen er å få vite hva som er de viktigste sikkerhetsutfordringene for ISF-medlemmene i 2016.

 

20.09.2015

Dette er nyttig informasjon for styret i ISF som skal planlegge det faglige innhold i neste års arrangementer. Men, vi håper det også vil være nyttig informasjon for ISF sine medlemmer og noe dere kan bruke i deres daglige arbeid. ISF er det største nettverket for de som jobber med informasjonssikkerhet i Norge, og vi kan ha nytte av vår samlede kunnskap.

 

Undersøkelsen vil blir sendt ut i uke 43, og funnene vil bli presentert på ISF sitt julemøte 18. november.