ISF ønsker med dette nyhetsinnlegget å minne deg på Datatilsynets konkurranse i «innebygd personvern i praksis 2018».

 

28.08.2017

Utlysning av konkurranse -
"Innebygd personvern i praksis 2018"

 

Datatilsynet inviterer alle med en løsning, applikasjon eller system som er utviklet med prinsippene for innebygd personvern til å delta.
Målet med konkurransen er å løfte frem gode eksempler på praktisk bruk av prinsippene for innebygd personvern. Vi ønsker bidrag som viser at innebygd personvern sikrer den enkelte brukers personvern, og dere bør lese vår veiledning om programvareutvikling med innebygd personvern. Bidraget må selvsagt også ivareta alle krav til informasjonssikkerhet. Det er første gangen Datatilsynet arrangerer en slik konkurranse. Den er inspirert av en tilsvarende konkurranse som gjennomføres av Datatilsynet i Katalonia (Spania).