Det er tid for å nominere kandidater til årets ROSING IT-sikkerhetspris.

01.06.2014

ROSING deler årlig ut ROSING IT-sikkerhetsprisen for å skape interesse for, fokusere på og markere betydningen av informasjonssikkerhet og IT-sikkerhet. Det er representanter for sikkerhetsorganisasjonene ISACA Norway Chapter, Dataforeningens faggruppe for informasjonssikkerhet og Norsk Informasjonssikkerhetsforum (ISF) som samarbeider i fagjuryen.

Prisen skal tildeles virksomheter i Norge, eller etter særlig vurdering tildeles enkeltpersoner. Mottakeren skal på en positiv måte – direkte eller indirekte – ha bidratt til økt informasjonssikkerhet og IT-sikkerhet. Bidraget kan være gjennom formidling, opplæring eller holdningsskapende arbeid, ved å fremme nyskapende tenkning eller å ha utviklet og implementert egnede metoder, standarder, konsepter, teknologi eller tjenester som har gitt gode dokumenterte resultater – eller på annen måte har bidratt til dette.

Se mer informasjon om prisen her. Nominasjon gjør du her. Prisutdelingen finner sted 18. oktober 2012.