ISF avholder sitt tradisjonelle julebord og tilhørende medlemsmøte på Hotell Bristol i Oslo tirsdag 20.11.2012 fra 15.30 og utover. Meld deg på nå!

02.06.2014

Agenda

15:00-15:30 - Registrering

15:30-15:45 - Introduksjon, ISF-styret + Valgkomitéen har ordet, Tore Maaø, leder for ISFs valgkomité

15:45-16:30 - Resultatene fra mørketallsundersøkelsen, Kristine Beitland (Direktør, Næringslivets sikkerhetsråd)

16:30-16:50 - Pause, enkel bevertning

16:50-17:35 - Telekriminalitet – konsekvenser for operatørene og kundene, Karl Walter Høye (Spesialrådgiver Crime Protection & Public Security, Telenor)

17:35-17:55 - Pause, kaffe

17:55-18:40 - Lyspunkter i mørketall - om å snu negativ informasjon til muligheter, Vibeke Gjøsdal (Seniorrådgiver, ASP Norge)

Deretter er det julebord, underholdning, sosialt samvær og nettverksbygging!

Minner om at medlemsmøtet med påfølgende middag er gratis for opptil to personer fra hver medlemsbedrift. Deltakere utover dette faktureres med kr. 500,- hvis man ønsker middag.

Påmelding

Det er fullt. Kontakt isf@isf.no om du ønsker å stå på venteliste