24.05.2014

Tema for medlemsmøtet er "Etablering av ISMS – verdt pengene?", og stedet er Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26.

En innføring, og ikke minst etterlevelse, av et styringssystem for informasjonssikkerhet (ISMS) krever relativt sett store ressurser i form av penger, arbeid og oppfølging. Er det verdt innvesteringen? Tre foredragsholdere vil belyse forskjellige aspekter av dette fra sine forskjellige ståsteder; en som implementerer, en som kjenner det på kroppen, og en som kontrollerer for etterlevelse.

Vil du at din bedrift skal bli sertifisert? Eller er du kanskje allerede i gang? Da bør du få med deg dette medlemsmøtet! Stedet er Hotel Continental, Stortingsgaten 24/26 (kart)

Program

15:30-16:00 Registrering

16:00-16:15 Velkommen v/ISF

16:15-17:00 ”Utfordringer og suksessfaktorer for å lykkes med ISMS" v/ Ola Holm, Direktør, PwC. Ola deler erfaringer fra en rekke prosjekter som har hatt som formål å etablere ISMS. Temaer som tas opp er: Hvordan komme i gang, hvilke feller en bør unngå, og hvilke argumenter benyttes oftest for å rettferdiggjøre sikkerhetsinvesteringer i bl.a. ISMS?

17:00-17:15 Kaffepause

17:15-18:00 ”Hurra! (eller hjelp?) – vi er sertifisert. Erfaringer fra en sertifisert virksomhet” v/John Arild Johansen, sikkerhetssjef, Buypass AS. Buypass AS har siden 2007 vært sertifisert i hht. ISO 27001 og har etter den tid gjenomgått flere andre sertifiseringsløp. Sikkerhetssjefen deler sine erfaringer – på godt og vondt.

18:00-18:15 Kaffepause

18:15-19.00 ”Erfaringer med revisjon av styringssystemer” v/Jan Roald Brembo, Lead Auditor, DNV Business Assurance, System Certification. Jan Roald Brembo er operasjonsleder for System Certification og har lang erfaring fra systemsertifiseringer – både av ISO 27001 og 9001.

19:00 - ? Middag, sosialt samvær og nettverksbygging

Møt frem til et spennende tema og hyggelig samvær!

Vi minner samtidig om at medlemsmøtet med påfølgende middag er gratis for opptil to personer fra hver medlemsbedrift. Deltakere utover dette faktureres med kr. 500,- hvis man ønsker middag.

Påmelding

Det er dessverre fullt. Ta kontakt med isf@isf.no om du ønsker å stå på venteliste.