Årets vårmøte avholdes 23. april på LATTER ved Aker Brygge, og temaet er Sikkerhetskultur. Merk at møtet holdes på en tirsdag denne gangen. Registrering fra 15.30. Møtet starter 16:00.

12.06.2014

Med snart 20 år på baken er ISF en godt etablert forening, men vi er absolutt ikke «satt» av den grunn! Utenforstående vil kanskje se på oss som en trøtt gjeng med nerder men det er vanskelig å komme lengre fra sannheten. Som et ledd i det å utvikle foreningen, ønsker vi med vårmøtet å teste ut et nytt konsept og se hvorvidt vi kan la humor gå hånd i hånd med faglig påfyll og viktig budskap. Vi samles derfor denne gang på Latter, hvor vi skal diskutere emnet Sikkerhetskultur. Som de fleste vet, er det å tilrettelegge for moro på arbeidsplassen en effektiv måte å skape positiv kultur og arenaer for samarbeid. Kan det samme også gjelde for sikkerhetsspørsmål?

At styret i ISF har særdeles god humoristisk sans er for de færreste noe nytt. Vi har likevel valgt å hente inn profesjonell hjelp denne kvelden for å sikre (om mulig) enda bredere smil. Ørjan Burøe vil være kveldens konferansier og lose oss gjennom 2 spennende foredrag fra et par av våre medlemmers virksomheter hvor kulturbygging rundt sikkerhet er et viktig tema. Ørjan er ikke fremmed for de utfordringene vår digitale hverdag kan føre medføre rundt kontroll på passord og informasjon. Han vil dele morsomme historier og skråblikk fra utsiden med oss i sikkerhetsmiljøet. Han har fortalt oss han gleder seg til å høre på foredragene selv og at han allerede også har noen spørsmål på lager.

I motsetning til våre vanlige medlemsmøter vil det denne gangen kjøres to sesjoner med en litt utvidet pause mellom disse. I pausen åpnes baren for salg av øl og mineralvann. Det anbefales å la mobiltelefonen ligge, og utnytte tiden til nettverksbygging. Etter den «faglige» delen er avsluttet, tar vi turen opp i restauranten i andre etasje hvor det serveres middag til dem som ønsker å delta på det.

Merk at møtet holdes på en tirsdag og ikke onsdag denne gangen.

Vel møtt!