Onsdag 28. januar arrangerer ISF medlemsmøte i Bergen i samarbeid med ISACA, Dataforeningen og NIRF. Møtet finner sted på Grand Hotel Terminus, møterom Bull, Zander Kaaesgt 6, Bergen.

12.01.2015

Programmet er som følger:

  • 14:30 Registrering
  • 15:00 Intro med DND, NIRF, ISF og ISACA
  • 15:15 Kaffepause
  • 15:30 Utfordre toppledelsen til å vurdere IT-governance - Erfaringer fra forsvarssektoren, Frank Alvern, Forsvarsdepartementet
  • 16:15 Kaffepause (15 min)
  • 16:30 Håndtering av tjenestenektsangrep, Stig Torsbakken, Nets (45 min)
  • 17:15 Kaffepause (15 min)
  • 17:30 Advanced Persistent Threats,  NorCERT

Deltagelse på møtet er gratis for ISF-medlemmer.

Påmelding her