Informasjonssikkerhetsutvalget i NSR har startet arbeidet med Mørketallsundersøkelsen 2018.

Årets undersøkelse bygger videre på Mørketallsundersøkelsen fra 2016. I løpet av februar vil en rekke virksomheter bli kontaktet pr. telefon og bedt om å svare på spørsmålene. Totalt vil det være 1500 respondenter til undersøkelsen.

04.04.2018

I tillegg til telefonintervjuene, ønsker vi også å sende ut undersøkelsen til en faggruppe i IT-sikkerhet. Denne undersøkelsen vil være digital, men inneholde de samme spørsmålene som blir stilt til telefonrespondentene. Vi sender derfor ut en lenke til et spørsmålsskjema, som vi ønsker at ISF og ISACAs medlemmer besvarer. Vennligst bare besvar undersøkelsen en gang, enten som ISF-medlem, ISACA-medlem eller som telefonrespondent (Hvis du skulle bli oppringt).

 

Når datainnsamlingen er avsluttet, vil dataene bli analysert i regi av NSRs Informasjonssikkerhetsutvalg. Hovedfunnene og endelig rapport, vil bli lagt frem på Sikkerhetskonferansen 2018, den 20. september.

 

Svar på undersøkelsen her.