Tanken bak ISF er at det skal være et forum der man arbeider på en prosjektrettet måte for å finne praktiske løsninger på problemer. Før generalforsamlingen sendes det ut forslag på prosjekter man kan arbeide med i det kommende året. Medlemmene stemmer fram de prosjektene som de oppfatter som de mest interessante, og melder seg deretter på det prosjektet der de føler at de har noe å bidra med eller har spesiell interesse av å delta.

Når et prosjekt er sluttført og det foreligger en ferdig rapport eller anbefaling, vil alle medlemmene i forumet få hver sin kopi på papir og eventuelt diskett, for å kunne bruke resultatene internt i egen organisasjon.

Dersom flere av medlemmene i løpet av året ønsker å sette i gang et prosjekt som ikke var vedtatt på generalforsamlingen, vil dette støttes av styret, så fremt det ikke påvirker andre, eksisterende prosjekter negativt.

Alle prosjekter skal i utgangspunktet ha med en representant fra styret, for å sikre framdriften. Denne representanten kan, men skal som hovedregel ikke være, leder for prosjektet.

Prosjektene gjennomføres som nevnt av forumets medlemmer i samarbeid, og resultatet av prosjektarbeidet er avhengig dette samarbeidet. Så mange som mulig bør delta for at vi sammen skal kunne presentere best mulige resultater av felles løste oppgaver.

Arbeidet i grupper er i seg selv meget lærende og i forbindelse med utviklingen av prosjektet fra idé til ferdig produkt, vil deltagerne gå gjennom en meget nyttig modningsperiode. Så mange som mulig bør derfor engasjere seg.

Prosjektene kan ofte føre til veiledninger eller sikkerhetstips som gjøres tilgjenglig for medlemmene.