ISF har fire medlemsmøter hvert år i tillegg til en høstkonferanse over to dager. Møtene er åpne for alle medlemsorganisasjonene, og det er ingen begrensninger på hvor mange deltagere som kan være med fra hver medlemsorganisasjon.

Medlemsmøtene er gratis. Etter møtene har vi sosialt arrangement hvor to deltagere fra hvert medlem kan være med gratis. Ytterligere deltagere belastet til kostpris.

Ved deltagelse på høstkonferansen kan medlemmene ta med inntil 2 deltagere til sterkt subsidierte priser. Ytterligere deltagere fra hvert medlem belastes kostpris.