Iht. ISFs vedtekter skal foreningen være selvfinansierende.

Det er Generalforsamlingen som fastsetter den årlige medlemsavgiften.

Første kalenderår koster medlemskapet i ISF kr. 8.500 pr. virksomhet, i påfølgende år kr. 6.500. Pensjonistmedlemskap koster kr. 500 pr. kalenderår.

Ved deltagelse på medlemsmøter kan medlemmene ta med inntil 2 deltagere til sterkt subsidierte priser. Ytterligere deltagere fra hvert medlem belastes kostpris. Dette beløpet dekker det faglige og middag i forbindelse med medlemsmøtet. Ved deltagelse på kun fagdelen påløper ingen kostnad.

Deltagelse på høstkonferansen der flere enn 2 fra samme bedrift deltar, belastes med faktiske kostnader.

Virksomheten kan stå registrert med flere kontaktpersoner, men bare en person kan være hovedkontakt. Denne personen vil motta merkantil korrespondanse mellom ISF og virksomheten. De andre kontaktpersonene vil motta medlemsinformasjon.