Web-komiteen til ISF («Webkom») etableres som et prøveprosjekt i 2016 og skal være komiteen som har det tekniske ansvaret for www.isf.no og tilhørende verktøy. Vi håper det finnes ildsjeler blant ISF-medlemmene som kan tenke seg å bidra!

19.01.2016

ISF Webkom er og vil bli en sosial gjeng som sammen utvikler isf.no og sørger for at alt fungerer som det skal. Denne komiteen vil være et prøveprosjekt for 2016 og det vil bli tatt opp til diskusjon under generalforsamlingen i 2017 om dette er en ordning som skal videreføres.

 

Målet er å gi ISF sine medlemmer enda bedre tjenester som knytter seg til isf.no, men også for å automatisere flere aspekter av driften av ISF, bedre kvaliteten i løsninger og arrangement. Dette vil også gjøre at vi vil kunne publisere mer innhold av god kvalitet og spennende initiativ. Vi ønsker å åpne opp for at medlemmer som ønsker å bidra eller involvere seg mer i ISF, men som ikke er valgt inn i styret får muligheten til dette. På denne måten vil også flere av våre ildsjeler, samt fremtidige styremedlemmer og "pensjonister" fra styret kunne fortsette å delta uten det fulle ansvaret.

Da dette foreløpig kun er et prøveprosjekt kan vi friste med et par pizzakvelder, ditt bidrag publisert under ISF sine nettsider, spennende tekniske utfordringer og ikke minst heder og ære. 🙂
Webkom består av:

Ansvarlig: Andreas Hegna
Erlend Dyrnes

 

Kontaktinfo
Webkom: isf@isf.no (Vennligst inkluder emnet "Webkom")