Konferansen Sikkerhet og Sårbarhet avholdes i Trondheim 13-14. mai. ISF-medlemmer får 20 % rabatt.

24.06.2014

Mer informasjon her: http://event.dnd.no/sos/