All informasjon blir publisert på sikkerhetsfestivalen.no

 

For ISF sitt 25 års jubileum har vi noe utrolig spennende å annonsere.

Sammen med noen av de største organisasjonene innen informasjonssikkerhet i Norge, skal vi neste år lage en festival for alle som interesserer seg for sikkerhet. Festivalen blir tilgjengelig for alle, i motsetning til ISF høstkonferansen hvor kun medlemsbedrifter har kunnet delta. Dette vil si at alt fra sikkerhetseksperter til helt ferske personer innenfor «sikkerhetsuniverset» er velkomne. Vi ønsker å skape en arena der Norge samles for å snakke om sikkerhet.

Hva er Sikkerhetsfestivalen?
Sikkerhetsfestivalen er en arena for erfaringsutveksling. Den arrangeres for første gang i 2019. Vår ambisjon er at dette skal bli Norges største og viktigste sikkerhetsarrangement, og en samlende arena for alle med interesse eller ansvar for informasjonssikkerhet.
Festivalen er et samarbeidsarrangement mellom en rekke virksomheter og organisasjoner som jobber med sikkerhet i Norge.

Når og hvor arrangeres Sikkerhetsfestivalen?
Sikkerhetsfestivalen 2019 arrangeres 26.-28. august på Lillehammer. Mandag starter festivalen med keynotes i plenum før vi møtes til hagefest og feiring av ISF sitt 25. årsjubileum på kvelden. Tirsdag og onsdag er det parallelle spor i festivalområdet i Lillehammer sentrum. Tirsdag blir det i tillegg festivalkveld med god mat, drikke og underholdning.

Hvem arrangerer Sikkerhetsfestivalen?
Hovedarrangør for Sikkerhetsfestivalen er Norsk Informasjonssikkerhetsforum i samarbeid med Oppland fylkeskommune og Nasjonal Sikkerhetsmyndighet.
Samarbeidspartnere i festivalen er:

  • ISF
  • NSM
  • Difi
  • NorSIS
  • Den norske dataforening
  • Cloud Security Alliance
  • ISACA
  • Universitetet i Oslo
  • NTNU
  • Oppland fylkeskommune

Mer informasjon blir lagt ut på https://sikkerhetsfestivalen.no/