ISF er 20 år i år, og i den forbindelse har vi gjort en ekstra innsats for å hente inn dyktige internasjonale foredragsholdere til å holde keynote-presentasjoner på konferansens andre dag

19.08.2014

Våre medlemsmøter er - og skal være - en arena hvor våre medlemmer kan dele kunnskap og erfaring og lære av hverandre. Erfaringsbaserte foredrag fra medlemsvirksomhetene er et viktig element i dette, og har tradisjonelt sett fylt opp mesteparten av programmet på høstkonferansene.

I år er vi imidlertid 20 år, og har som flere trofaste gjengangere vil se tillatt oss å gjøre noen små endringer i årets jubileumsprogram. Vi har blant annet utvidet konferansen til nå å gå over 3 fulle dager, og tilbyr både miniseminar fra NorSIS, SecurityDivas arrangement, og en "Capture-The-Flag" hackerkonkurranse!

En annen ting vi har gjort i år er å fylle hele konferansens andre dag med spennende keynotes slik at deltakerne ikke ville måtte velge mellom disse men kan få med seg alle sammen på rad og rekke. Her er noen av dem du møter på årets konferanse:

MARK RASCH - A brief history of online crime
Mark Rasch har mer enn 25 års erfaring fra informasjonssikkerhetsfeltet. Ni av disse har han tilbragt som sjef for det amerikanske justisdepartementets Computer Crime Unit. Rasch var blant annet statsadvokat i saken mot opphavsmannen til Morris-ormen - den første kjente dataormen - helt tilbake i 1991. Han har blant annet bistått FBI i utvikling av metodikk for sikring av elektroniske bevis, og er en fagperson det lyttes til over hele verden.

DR. DANIEL "RAGS" RAGSDALE - Internet 2020: More secure?
Dr. Daniel Ragsdale sluttet seg til DARPA (Defense Advanced Research Procjects Agency) i juni 2011 der han blant annet forsker på internett/datanettverk, cyber-svindel, cyber-sikkerhet og -utdanning. Ragsdale har bakgrunn fra ledende posisjoner ved militærakademiet West Point.

IRA WINKLER - Creating a strong Security Culture: Traditional and gamified awareness programs
Ira Winkler, CISSP, er President hos Secure Mentem. Winkler er ansett som en av verdens mest innflytelsesrike sikkerhetsprofesjonelle, og mediene har ofte referert til ham som #en moderne James Bond". Bakgrunnen for denne noe uhøytidelige æresbetegnelsen er hans arbeid med simulerte spionasje- og angrepsoperasjoner, der han både fysisk og teknisk har gjort "innbrudd" i noen av verdens største seklskaper i forbindelse med at han bidro til å oppklare kriminalitet rettet mot dem.

CHRISTOPH FISCHER - Advanced Persistent Threats (APT): Lessons learned
Christoph Fischer har jobbet med IT-sikkerhet siden 1985. I 1987 startet han MicroBIT Virus Center ved universitetet i Karlsruhe - noe som ble det første CERT som startet opp i Tyskland. I 1990 startet han BFK edv-consulting GmbH, et selskap som tilbyr bistand ved kritiske hendelser og digital etterforskning, samt generell rådgivning rundt IT-sikkerhet, malware, nettverkssikkerhet og revisjon. Fischer var lenge sittende styremedlem i FIRST - en global organisasjon for respons og hjelp under kritiske hendelser - og var også de å starte opp den Europeiske IT-sikkerhetsorganisasjonen EICAR.

Vi håper flere av våre medlemmer og andre med interesse for informasjonssikkerhet finner disse personene og deres foredrag like spennende som oss i styret, og ser frem til å treffe så mange som mulig av dere på årets høstkonferanse. Med under 2 uker igjen til det braker løs er vi allerede rundt 250 påmeldte!

Vi sees i Strømstad!