Arrangører

Fredrik Galtung, seniorrådgiver Combitech

Hans Peter Østrem, seniorrådgiver Combitech

 

Beskrivelse av workshop

Beskrivelse:

IT hendelser skjer daglig - men er organisasjonen forberedt på å håndtere omfattende IT/cyber hendelser som kan ramme virksomhetens omdømme, lønnsomhet og fremtid?

Workshopen innledes med en kort gjennomgang av ulike varianter av beredskapsøvelser, og hvordan forberede, planlegge og gjennomføre slike øvelser.

Introduksjonen vil krydres med praktiske eksempler og erfaringer - samt presentasjon av maler og verktøy for beredskap og krisehåndtering, som også skal brukes under den praktiske delen av workshopen. Det vil også belyses hvordan Red Team/Blue team øvelser bidrar til virksomheters cyber beredskap.

Deltagerne vil få bruke sine evner til kreativitet, improvisasjon og "thinking on your feet", og gjennom dialog og samarbeid sette fokus på beredskapsforberedende tiltak i egen virksomhet.

Workshop'en forutsetter ikke spesifikke/tekniske kunnskaper, og er like egnet for ledere som teknokrater.