Arrangører

Fredrik Galtung, FGSC

Fredrik Galtung er senior rådgiver med over 30 års erfaring innen IT drift, ledelse, informasjonssikkerhet, beredskap, hendelseshåndtering, og øvelser for en rekke bransjer. Fredrik har over 4 års erfaring som mellomleder i et internasjonalt selskap, med ansvar for IT og informasjonssikkerhet for 22 land i Nord Øst Europa, inkludert sourcing, kravstillelse, beredskap, håndtering av industrispionasje, og globalisering av IT tjenesteleveranser. Sammen med Hans Peter har Fredrik startet fagnettverket Business Resilience Network med fokus på beredskap, krisehåndtering og øvelser.

 

Hans Peter Østrem, seniorrådgiver, Delta Kompetanse

Hans Peter Østrem er senior rådgiver med over 30 års erfaring innen IT, informasjonssikkerhet og beredskap på både ledelsesnivå og med praktiske operative løsninger. Han har erfaring fra både store internasjonale selskaper og gründerbedrifter i Norge & USA, hvor han bl.a. var pressetalsmann i 8 år, med håndtering av fagpresse, dagspresse og TV ved sikkerhetshendelser. Hans Peter bidrar også med ledelse og deltakelse i redningsoppdrag og øvelser i NRRL ("Norsk Radio Relæ Liga", frivillig organisasjon).

 

Beskrivelse av workshop

Beskrivelse:

Workshopen vil innledes med en kort gjennomgang av ulike varianter av beredskapsøvelser, og hvordan man bør gå frem for å forberede, planlegge og gjennomføre slike øvelser.

Introduksjonen vil krydres med praktiske eksempler og erfaringer, samt presentasjon av maler og verktøy for beredskap og krisehåndtering som også skal brukes under den praktiske delen av workshopen. Det vil også presenteres hvordan Red Team/Blue Team øvelser passer utmerket inn for å øve på virksomheters cyber beredskap.

Dernest vil casebeskrivelsen presenteres med hvilke forutsetninger som gjelder for de påfølgende deloppgavene – før deltagerne tildeles lag og roller for å praktisere gjennomføring av en "avansert" tabletop øvelse.

Scenarioet vil dreie seg rundt digital beredskap for en IT intensiv virksomhet, der man presenteres for en innledende situasjon – og hvor deltagerne og workshop lederne vil bidra til øvelsens forløp. Deltagerne vil få bruke sine evner til kreativitet, improvisasjon og "thinking on your feet", og gjennom dialog og samarbeid sette fokus på beredskapsforberedende tiltak i egen virksomhet.

Workshopen vil ikke forutsette spesifikke/tekniske kunnskaper, og er like egnet for ledere som teknokrater.