Arrangører

NN, Datatilsynet

Ragna Hanum, Ellen Veim, Camilla Olsen og Britt Eva Haaland, Sopra Steria.

 

Beskrivelse av workshop

Datatilsynet presenterer sin veileder for gjennomføring av personvernkonsekvensvurdering. Deretter vil Sopra Steria ha en workshop med gjennomgang av hva en DPIA er og hvilke krav som stilles, presentasjon av verktøy, praktisk gjennomføring av DPIA med eksempler